Công ty TNHH Cơ Nhiệt Năng lượng Bách Khoa

Trân trọng được hợp tác!

VTC Tower

VTC Tower

Kim dong Cinema

Kim dong Cinema

VTN Building (Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

VTN Building 

A2 Building

Tòa nhà A2 Building

Hội trường QK II

Hội trường QK II

VTN Buidling

VTN Buidling

Nhà máy May Hà Tĩnh

Nhà máy May Hà Tĩnh

Có 2 kết quả tìm kiếm cho "Hướng dẫn mua hàng"

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ductchecker

Duct Checker là một trong những phần mềm tính chọn kích thước ống gió và miệng gió tốt nhất hiện nay. Phần mềm này của Nhật nên phần tính toán tương đối chính xác. Điểm mạnh của phần mềm này là cho phép hiệu chỉnh các thông số cài đặt theo kinh nghiệm hoặc theo TCVN

Thong ke