Công ty TNHH Cơ Nhiệt Năng lượng Bách Khoa

Trân trọng được hợp tác!

VTC Tower

VTC Tower

Kim dong Cinema

Kim dong Cinema

VTN Building (Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

VTN Building 

A2 Building

Tòa nhà A2 Building

Hội trường QK II

Hội trường QK II

VTN Buidling

VTN Buidling

Nhà máy May Hà Tĩnh

Nhà máy May Hà Tĩnh

Lĩnh vực công nghệ môi trường

Liên hệ

Lĩnh vực công nghệ môi trường
Công ty TNHH Cơ nhiệt Năng lượng Bách khoa là công ty có nhiều chuyên gia về lĩnh vực môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả
Với mong ước được đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước, cùng mọi người đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về kinh tế, trong lành về môi trường tại Châu Á. Các lãnh vực họat động về công nghệ môi trường  của công ty chúng tôi bao gồm:

1. Khảo sát, đánh giá và tư vấn môi trườn
2. Xử lý và cung cấp nước cấp sinh họat, công nghiệp và nước uống
3. Xử lý nước thải sinh họat, công nghiệp, rác thải
4. Vận hành các công trình xử lý môi trường
5. Phân tích các chỉ tiêu môi trường và thực phẩm
6. Kinh doanh thiết bị, hóa chất ngành môi trường và bảo quản thực phẩm
 
Thong ke