Công ty TNHH Cơ Nhiệt Năng lượng Bách Khoa

Trân trọng được hợp tác!

VTC Tower

VTC Tower

Kim dong Cinema

Kim dong Cinema

VTN Building (Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

VTN Building 

A2 Building

Tòa nhà A2 Building

Hội trường QK II

Hội trường QK II

VTN Buidling

VTN Buidling

Nhà máy May Hà Tĩnh

Nhà máy May Hà Tĩnh

Beer Viet Ha II (Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Việt Hà II)

21/12/2015 14:04

Beer Viet Ha II (Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Việt Hà II)
- Chủ đầu tư: Công suất Sản xuất Kinh doanh & Đầu tư dịch vụ Việt Hà
- Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
- Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống xứ lý nước thải
- Công suất: 1200 m3/ ngày đêm

Thong ke