Công ty TNHH Cơ Nhiệt Năng lượng Bách Khoa

Trân trọng được hợp tác!

VTC Tower

VTC Tower

Kim dong Cinema

Kim dong Cinema

VTN Building (Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

VTN Building 

A2 Building

Tòa nhà A2 Building

Hội trường QK II

Hội trường QK II

VTN Buidling

VTN Buidling

Nhà máy May Hà Tĩnh

Nhà máy May Hà Tĩnh

Chọn ống nước xả cho hệ thống máy lạnh VRV/VRF

14/01/2016 09:42

Đường ống nước xả ra khỏi dàn lạnh bằng với ống nước ghi trong catalogue. Nếu có nhiều máy kết nối vào ống nước xả trục chính thì ta tính kích thước ống như sau: Mỗi 1 HP trong một giờ sẽ ngưng tụ 2lít nước. Ví dụ: Tính toán lượng nước ngưng cho 3 máy 2,0 Hp và 2 máy 3,0 Hp Ta có 2 (Lít/h) x 2 (Hp ) x 3 + 2 (Lít/h) x 3( Hp) x 2 = 24 Lít/h
Thong ke