Công ty TNHH Cơ Nhiệt Năng lượng Bách Khoa

Trân trọng được hợp tác!

VTC Tower

VTC Tower

Kim dong Cinema

Kim dong Cinema

VTN Building (Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

VTN Building 

A2 Building

Tòa nhà A2 Building

Hội trường QK II

Hội trường QK II

VTN Buidling

VTN Buidling

Nhà máy May Hà Tĩnh

Nhà máy May Hà Tĩnh

Năng lực nhà thầu

18/11/2015 14:57

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

1.Tên nhà thầu: Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Năng lượng Bách Khoa

  • Địa chỉ: Số 34 - C1, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
  • Số điện thoại: (84-24) 3 640 1950
  • Số fax: (84-24) 3 664 8920

2.Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:       

a. Sản xuất: (Từ năm 2004 đến nay)

 Sản xuất, lắp đặt các thiết bị, vật tư, phụ kiện cho hệ thống Nhiệt lạnh

  từ năm 2004 đến nay

 Sản xuất các sản phẩm cơ khí, năng lượng

  từ năm 2004 đến nay

 Sản xuất, lắp đặt các hệ thống đường ống công nghệ môi trường

  từ năm 2004 đến nay

 Sản xuất các sản phẩm công nghệ thực phẩm

  từ năm 2004 đến nay

 

b. Kinh doanh: (Từ năm 2004 đến nay)

 Cung cấp, lắp đặt các hệ thống thiết bị Nhiệt lạnh (hệ thống kho lạnh, hệ thống ĐHKK- thông gió, hệ thống lò hơi, khí nén, hệ thống xử lý   rác thải …)

  từ năm 2004 đến nay

 Cung cấp, lắp đặt các dây chuyền thiết bị chế biến thực phẩm

  từ năm 2004 đến nay

 Cung cấp, lắp đặt các thiết bị cơ khí chế tạo máy

  từ năm 2004 đến nay

 Kinh doanh các thiết bị điện

  từ năm 2004 đến nay

3. Tổng số lao động hiện có                    : 108 người

Trong đó cán bộ kỹ thuật, chuyên gia công nghệ            : 35 người

4. Các chứng chỉ năng lực hoạt động

Chức chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem thêm giới thiệu về Penheatco

Thong ke